Velkommen
Teamet på vor hjertemedicinske specialklinik har som absolut målsætning, at vore patienter får den optimale behandling inden for hjerte- og kredsløb, og at vore patienter får den optimale information. Vi tilbyder næsten alle former for undersøgelser og behandlinger inden for kardiologi.
Vi retter os efter følgende retningslinjer i forbindelse med behandling og vejledning:

 • Højeste kvalitet i den medicinske pleje
  med moderne udstyr og højt specialiserede læger
 • Sikkerhed i patientbehandlingen
  med kvalitetsnormer, strukturerede undersøgelser og behandlinger
 • Kontinuerlig videreuddannelse
  af læger og øvrigt personale
 • Behandling på baggrund af retningslinjer
  iht. internationale lægefaglige organisationer under hensyntagen til patienternes individuelle og personlige omstændigheder
 • Respekt og dialog
  i hele behandlingsforløbet
 • Mulighed for kontakt 24 timer i døgnet
  ved alvorlig sygdom
 • Kontinuerlig forbedring
  af vore ydelser og tilbud

Vi er din partner og rådgiver inden for alle spørgsmål om hjerte-, kredsløbsforstyrrelser og/eller sygdomme

Dr. Walter Müller

 

Konsultationstider
 Mandag-fredag fra kl. 08:00 til 17:00
 Kun efter aftale

Udenfor konsultationstiderne:
Skadestue på Diako
0049 461-570520

Telefon
0049 461 - 37151 
Fax
0049 461 - 37943

I akutte situationer
Dr. Müller personligt:
0049 171 - 826 1880